دانلود انواع قالب های xhtml قالب html رایگان قالب حرفه ای

آلبوم قالب های xhtml

صفحات اینترنتی با فرمت xhtml یا html از ساده ترین نوع صفحات مورد استفاده در وب سایت ها می باشند. قالب های xhtml برای راه اندازی وب سایت هایی با تعداد صفحات محدود به کار می رود. همچنین می توان قالب های xhtml را به قالب های استاندارد سایر سیستم های مدیریت محتوا تبدیل کرد.

آلبوم قالب تارآرا تعداد زیادی از قالب های xhtml را در بر دارد که روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود. این قالب های براساس پارامترهای طراحی به انواع رایگان، ویژه و تجاری تقسیم بندی می شوند.

نکته tx1030

امتیاز:
امتیاز:
امتیاز:
امتیاز:
امتیاز:
امتیاز:
امتیاز:
امتیاز:
امتیاز:
امتیاز:
امتیاز:
امتیاز:
امتیاز:
امتیاز:
امتیاز:
امتیاز: